Porozumienie1

👨‍👧‍👧👍😁Co to takiego Porozumienie bez Przemocy i jakie daje korzyści dla dziecka?😇🐬👨‍👩‍👦‍👦

Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication – NVC), nazywane także „językiem serca”, komunikowanie współodczuwające. Jest to przypomniany i upowszechniony przez Rosenberga sposób komunikowania się z ludźmi, w którym uwaga skupiona jest na empatycznym wsłuchaniu w drugiego człowieka przy jednoczesnym szczerym wyrażeniu siebie i swoich potrzeb. Rosenberg w swojej metodzie pokazał, jak mówić i słuchać, by słowa miały znaczenie, czyli były nośnikiem tego, co widzimy, słyszymy, co czujemy i czego potrzebujemy. Istotą Porozumienia bez Przemocy jest nastawienie na obserwację, nazywanie uczuć, uzewnętrznianie potrzeb i poszukiwanie najlepszej z możliwych strategii, która zaspokoi potrzebę – naszą i/lub drugiego człowieka.

Jakie korzyści daje Porozumienie bez Przemocy w relacji z dziećmi? ❤👼👍

✔ Buduje trwałe poczucie wartości dziecka poprzez nawiązanie kontaktu opartego na obserwacji, nie zaś na ocenie, krytyce, moralnym osądzie czy rodzicielskim oczekiwaniu.
✔ Dzieci, których uczucia, emocje i potrzeby są dostrzegane chętniej współpracują, dzieci takie czują, że są ważne.
✔ Dzieci pytane o to, czego chcą są otwarte, kreatywne, pogodne.
✔ Trudne uczucia są tylko sygnałem niezaspokojonych potrzeb. Przyjęcie uczuć, takich jakie są, wszystkich, daje dziecku poczucie bezpieczeństwa. Dzieci dopiero uczą się je rozpoznawać. Warto też nazywać emocje (np. widzę że jesteś zły, co możemy z tym zrobić?)
✔ Nagrody i kary zostały zastąpione kontaktem, troską, zainteresowaniem, dostrzeganiem, uważnością. 
✔ Dzięki braku etykiet (grzeczny – niegrzeczny, dobra – zła) dzieci uczą się tolerancji wobec drugiego człowieka i poczucia wolności.
✔ Porozumienie bez Przemocy zakłada tzw. komunikat pozytywny, który jest lepiej słyszany przez dzieci, niż negatywny. Jeśli chcemy, by nas usłyszano, warto mówić o tym, czego chcemy (zamiast o tym, czego nie chcemy).
✔ Porozumienie bez Przemocy uczy mówić „nie”, wtedy gdy się myśli „nie”, a to oznacza, że nikt naszych dzieci nie wykorzysta, nie nadużyje ich „serca”.
✔ Kontakt „tu i teraz” to najlepsza inwestycja w nasze dzieci.

🍀🍀🍀A Wy Drodzy rodzice, korzystacie w waszych relacjach z dzieckiem z Porozumienia bez Przemocy? 🍀🍀🍀

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *